plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Wyłonienie wykonawcy na wykonanie 4 plansz do tablicy edukacyjnej i bramy karpackiej

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie łącznie 4 plansz do 1 tablicy edukacyjnej (2 plansze) oraz 1 bramy karpackiej (2 plansze), informujemy iż zostały złożone 2 oferty.

Zaproszenie na imprezę plenerową

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu "Modernizacja ścieżki przyrodniczej Knieja w Nowosiółkach" zapraszamy na imprezę plenerową, której głównym punktem będzie nadanie ścieżce imienia Grzegorza Sitki – ornitologa i prekursora współczesnej turystyki przyrodniczej w Bieszczadach.

Wyłonienie Wykonawcy na audycje radiowe, opracowanie i druk publikacji

Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na produkcję i emisję 10 audycji radiowych dotyczących bioróżnorodności oraz wypasu owiec w województwie podkarpackim;

Film promujący tradycje pszczelarskie

W ramach realizacji projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” na zlecenie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” zrealizowany został 2-minutowy film promocyjny z udziałem influencera.

Zapytanie ofertowe na audycje radiowe, opracowanie i druk publikacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania „Bioróżnorodność na wypasie” rekomendowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie,

Wynik zapytania dot. publikacji

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23.07.2020 r. dotyczącym opracowania i druku publikacji "Karpacka lista win" w ramach realizowanego projektu "Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego" informujemy, iż wybrano ofertę: Koraw Dorota Kocząb (ul. Kolorowa 24/24,35-235 Rzeszów).

Konkurs fotograficzny

30 lat Interregu w obiektywie – konkurs dla beneficjentów

Ogłoszenie terminu rekrutacji do projektu "Zatrudnij siebie!"

REKRUTACJA DO PROJEKTU  „ZATRUDNIJ SIEBIE!
 30 CZERWCA 2020 R. – 13 LIPCA 2020 r.

 

logo

"Pro Carpathia"
35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1
od 8:00 do 16:00

16 lat Stowarzyszenia "Pro Carpathia"

Znajdź nas:

Income Tax Planning

    View Service