Wykonanie filmów dla 2 inicjatyw - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych pn.:

  1. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego”,
  2. „Wielokulturowe dziedzictwo Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej. Dni kultury żydowskiej, łemkowskiej i romskiej jako istotny czynnik resocjalizacji poprzez edukację historyczną”.

wpłynęły następujące oferty

CZĘŚĆ I – KARPACKA INICJATYWA LOKALNA PN. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego”

1) Brzysky Company Limited Grzegorz Brzysk, al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-001 Rzeszów - kwota 17 220,00 PLN brutto

2) lampartstudio.pl Adam Lampart, ul. Zielarska 4, 35-101 Rzeszów - kwota 14 900,00 PLN brutto

Oferta ta została odrzucona ze względów formalnych (brak spełnienia warunku dot. doświadczenia osóba zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia - brak załącznika nr 5). 

3) Grzegorz Biega, ul. Chrobrego 2, 38-500 Sanok - kwota 3 200,00 PLN brutto

4) Fundacja KADR, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów - kwota 2 200,00 PLN brutto

5) RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, Spalona, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Kunice - kwota 3 431,70 PLN brutto 

CZĘŚĆ II – KARPACKA INICJATYWA LOKALNA PN. „Wielokulturowe dziedzictwo Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej. Dni kultury żydowskiej, łemkowskiej i romskiej jako istotny czynnik resocjalizacji poprzez edukację historyczną”

1) Brzysky Company Limited Grzegorz Brzysk, al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-001 Rzeszów - kwota 20 910,00 PLN brutto

2) lampartstudio.pl Adam Lampart, ul. Zielarska 4, 35-101 Rzeszów - kwota 14 900,00 PLN brutto

Oferta ta została odrzucona ze względów formalnych (brak spełnienia warunku dot. doświadczenia osóba zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia - brak załącznika nr 5). 

3) Grzegorz Biega, ul. Chrobrego 2, 38-500 Sanok - kwota 3 200,00 PLN brutto

4) Fundacja KADR, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów - kwota 2 200,00 PLN brutto

5) RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, Spalona, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Kunice - kwota 3 431,70 PLN brutto 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez w:

CZĘŚCI I – KARPACKA INICJATYWA LOKALNA PN. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego”

Fundację KADR, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów - kwota 2 200,00 PLN brutto

CZĘŚCI II – KARPACKA INICJATYWA LOKALNA PN. „Wielokulturowe dziedzictwo Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej. Dni kultury żydowskiej, łemkowskiej i romskiej jako istotny czynnik resocjalizacji poprzez edukację historyczną”

Fundację KADR, ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów - kwota 2 200,00 PLN brutto

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 


stopka

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service