Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" partycypuje w projekcie „Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak” Województwa Podkarpackiego, które realizuje go  w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”.

Okres realizacji:
01.11.2022 – 15.12.2022

Cel projektu:
Celem projektu jest realizacja zadań mających na celu wzrost zdolności gruzińskich winiarzy do tworzenia nowych miejsc pracy.

Opis projektu:
Projekt ma się przyczynić do pomocy i wsparcia Gruzji w obrębie wsparcia wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc pracy oraz promocję lokalnych produktów i dziedzictwa przyrodniczego. Projekt skupia się w znacznym stopniu na dokształcaniu i wdrażaniu dobrych praktyk w kierunku upraw biodynamicznych, szkoleń z zakresu ochrony roślin preparatami bio, co w znacznym stopniu wpłynie na jakość uzyskiwanych plonów, a także będzie miało przełożenie na środowisko. Poprzez cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, wizyty studyjne, materiały szkoleniowe, zbudowanie strony internetowej oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Projekt zakłada stworzenie podmiotom gruzińskim biorącym udział w projekcie nowe szanse na rozwój nie tylko własnych produktów winiarskich, ale również rozwój prowadzonej działalności enoturystycznej.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało osiem szkoleń temtycznych, które dedykowane były zarówno dla gruzińskich jak również polskich winiarzy. Wiedza przekazywana podczas szkoleń ma się przyczyniać do podnoszenia kompetencji i wiedzy winniarzy.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service