Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia "Pro Carpathia" za rok 2023 wpłynęło 2 oferty:

1. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok.1408) - na kwotę 26 568,00 zł brutto;

2. Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. (ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków) - na kwotę 14 760,00 zł brutto. 

 

Złożona oferta przez  Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz została uznana za nieważną, gdyż nie spełniła warunków określonych w zapytaniu ofertowym:
- terminu realizacji zamówienia do 30 kwietnia 2024 r. – deklaracja realizacji zamówienia do 30.06.2024 r.
- kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. 15 000 zł brutto.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Anna Borowiec-Rogalska PROFIN Kancelaria Biegłego Rewidenta Spółka z o.o.

 

Dziękujemy za złożenie ofert!

 

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service