Podsumowanie projektu Od inicjatywy społecznej do dialogu obywatelskiego

LOGOTYPY NOWE

W ramach działań zrealizowanych w roku 2023 przeprowadzono 1 konkurs na realizację inicjatyw, podpisano 7 umów z liderami partnerstw, zawarto 10 porozumień wolontariackich, odbyło się 7 spotkań lokalnych, zrealizowano 7 inicjatyw społecznych, przeprowadzone zostało 1 szkolenie z praw obywatelskich, opracowane zostało 1 badanie na temat współpracy samorządu z ngo`s.

W realizację 7 inicjatyw zostały zaangażowane 52 podmioty: 14 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 4 koła gospodyń wiejskich, po 2: fundacje oraz stowarzyszenia zwykłe, 1 klub sportowy. Jako partnerów włączono także: 6 przedsiębiorców, 18 instytucji publicznych (takich jak jednostki samorządowe, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły) oraz 2 parafie. Inicjatywy realizowane były przez partnerstwa złożone od 6 do 13 podmiotów. Uczestnikami inicjatyw były 844 osoby. W spotkaniach lokalnych wzięły udział 73 osoby.

W wyniku realizacji zadania zwiększyła się świadomość społeczności lokalnych na temat możliwości wpływania na polityki lokalne, nawiązany został dialog społeczny z władzą samorządową. Nastąpił wzrost obecności organizacji w życiu publicznym, zbudowany został potencjał organizacji biorących udział w realizacji inicjatyw poprzez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service