Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych

Nabór na „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Termin: od 1 czerwca 2022 r.
Beneficjenci: rolnikcy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Możliwe ubieganie się o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-20.

Pomoc ma charakter jednorazowej zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów wykonania zalesienia lub zadrzewienia oraz ich ochrony przed zwierzętami. Jej wysokość zależy od m.in. rodzaju gruntów, nachylenia terenu czy wyboru sposobu zabezpieczenia sadzonek.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć od 0,1 do 40 ha, a także minimum 20 m szerokościchyba że graniczy z lasem – wtedy szerokość pasa ziemi nie ma znaczenia.

Natomiast działka na tworzenie zadrzewień w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów musi być gruntem ornym o powierzchni 0,1-0,5 ha oraz mieć szerokość 4-20 m. Oprócz tego nie mogą być na niej stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. wnioski o wsparcie będą przyjmować biura powiatowe Agencji, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową a także składać przy użyciu aplikacji eWniosekPlus.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service