Zaproszenie na szkolenia

Serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbędą się w miejscowoścu Bystre:

1) Spotkanie poświęcone działaniom w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego pogranicza - 8 listopada 2023 r.
Spotkanie adresowane jest do twórców oraz osób i organizacji, którym zachowanie dziedzictwa kulturowego tego regionu jest szczególnie bliskie. 

W czasie spotkania odbędzie się również prezentacja na temat etnodizajnu w Polsce i w Europie. Przedstawione zostaną również przykłady sieci współpracy związanych z promocją produktów lokalnych. 

Poprowadzi je Bogdan Pyzocha - Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, specjalista w zakresie ekoturystyki, współtwórca i menadżer Biura EkoPodróży Zielony Rower oraz Czatowni Bistro Café, inicjator i realizator przedsięwzięć dotyczących rozwoju Bieszczadów z wykorzystaniem potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu oraz z zakresu ekonomii społecznej. 

2) Spotkanie poświęcone użytkowaniu obszarów chronionych w województwie podkarpackim - 10 listopada 2023 r.

Spotkanie poświęcone bedzie podniesieniu kompetencji organizatorów wydarzeń, touroperatorów, przedstawicieli branży turystycznej w zakresie organizacji wydarzeń na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody.

Poprowadzą je dr Przemyslaw Wasiak - Zastępca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Ewa Wydrzeńska-Scelina - Specjalista d/s edukacji w Nadleśnictwie Baligród. 

 

 

W gminie Baligród, w miejscowości Bystre Stowarzyszenie „Pro Carpathia” tworzy ośrodek dziedzictwa kulturowego - Instytut Karpacki. Ma być to miejsce spotkań artystów, twórców, badaczy zajmujących się dziedzictwem kulturowym i historycznym Karpat, ale również organizacji warsztatów, seminariów poświęconych temu dziedzictwu. Ośrodek prowadzić będzie również działalność związaną z gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury regionu karpackiego. 

 

Spotkania odbędą się w Centrum Wypoczynku „BYSTRE” (Bystre 1, Baligród).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie obecności do  5 listopada 2021 r.,  mail: agnieszka@procarpathia.pl, tel. 17 850 01 88. 

 

Spotkania finansowane są ze środków projektu  „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej.

ilust swiat karp rozet

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service