Wyniki konkursu na inicjatywy lokalne promujące współpracę z lokalnym samorządem

Informujemy, iż w ramach konkursu na inicjatywy lokalne promujące współpracę z lokalnym samorządem (edycja 2024) do dofinansowania i realizacji inicjatyw decyzją Komisji Konkursowej zostało wybranych 13 zgłoszeń (po uwzględnieniu rekomendacji Komisji Konkursowej):

LP.

Tytuł inicjatywy

Nazwa Lidera

1.      

TRADYCJA I PATRIOTYZM

Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z siedzibą w Łękach Dukielskich

2.      

KATALOG STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

Fundacja Rozwoju SOLID Ropczyce

3.      

NASZ KASZTAN

Fundacja Rejwach

4.      

GODOWSKA EKO AKCJA

Koło Gospodyń Wiejskich w Godowej

5.      

MAPA BIESZCZADZKI SZLAK Żeglarski

Fundacja Żeglarska Rejs

6.      

FESTIWA DZIAŁAŃ ODDOLNYCH: INICJATYWA LOKALNA

Stowarzyszenie zwykłe ArtCity

7.      

NO TO - KAWA NA ŁAWĘ!

Fundacja U_DAR Inkubator Przemian

8.      

LOKALNA HARMONIA

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM" w Dębicy

9.      

OD IDEI DO DZIAŁANIA - KONFERENCJA POPULARYZUJACA PROFILAKTYKĘ I EDUKACJĘ W ZAKRESIE ZDROWIA

Fundacja Szeptus

10.  

I MY PYTAMY O ZIELONE

Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej

11.  

MIESZKAŃCY I SAMORZĄDY NA RZECZ ZACHOWANIA LOKALNYCH PAMIĄTEK

Fundacja Rycerski i Szpitalny Zakon Św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce

12.  

SPOŁECZNA INICJATYWA NA RZECZ MINI INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stowarzyszenie strefa inicjatyw obywatelskich

13.  

DUKIELSKA SIEĆ ROZWOJU LOKALNEGO II

Dukielskie Stowarzyszenie Wspólnie ponad podziałami

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń. Równocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (pkt. V.7) „Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych”.

Konkurs organizowany był w ramach zadania publicznego „Od inicjatywy społecznej do dialogu obywatelskiego” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service