Nabór na budowę hal sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program pilotażowy budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji dla Jednostek Samorządów Terytorialnych. Program będzie obejmował dofinansowaniem dwa rodzaje zadań:

  1. budowę nowych boisk z zadaszeniem o stałej konstrukcji oraz
  2. zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska.

Podmiotami upoważninymi do wsparcia są jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), tj. gminy, powiaty i województwa.

Budzet przeznaczony na program to 80 mln zł.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania dotyczące budowy lub modernizacji przyszkolnych obiektów sportowych, to jest zlokalizowanych na terenie szkoły, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc.
Obiekty te muszą znajdować się na obszarze wiejskim, rozumianym jako obszar obejmujący tereny pozostające poza granicami administracyjnymi miast, na które składają się obszary gmin wiejskich i obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich.

Szcegóły: https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-hal-sportowych-o-lekkiej-konstrukcji---edycja-pilotazowa-2022 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service