Rekrutacja do projektu "Postaw na swoją firmę".

Wystartował nowy projekt "Postaw na swoja firmę".

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 30 MARCA 2022 r. – 19 KWIETNIA 2022 r.
 
Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 w biurze projektu ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
 • osoby w wieku 18-29 lat
 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
 • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby:

 • należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
 • uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie oraz oferowanym wsparciu dostępne są w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie przyznawania środków. Należy zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Kandydat na Uczestnika/czkę projektu na etapie rekrutacji składa:

 • Formularz rekrutacyjny (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji)
 • Oświadczenie o zamieszkaniu i braku przynależności do grupy docelowej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 (zał. 7 do Regulaminu rekrutacji)
 • Oświadczenie dotyczące RODO (zał. 9 do Regulaminu rekrutacji)
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych
 • Zaświadczenie z ZUS (poniżej udostępniamy przykład prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia
Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  
Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Szczegóły: TUTAJ

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service