Wykonanie filmów dla karpackich inicjatyw - informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru ofert na wykonanie filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych pn.:

  1. „Pasterska Arkadia naszych przodków - powrót do źródeł”,
  2. „W baraniej czapce i kożuchu - strój wołoski i etos góralski”,
  3. „Dźwięki i smaki wołoskiego świata”,
  4. „Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą”,
  5. „Karpackie Smaki Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej”

w ramach realizacji zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przyczyna unieważnienia

Opóźnione wpłynięcie oferty do Zamawiającego, spowodowane problemami technicznymi serwera Zamawiającego.

Ponowna ocena ofert

Informujemy, iż w odpowiedzi na ww.  zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

CZĘŚĆ I – „Pasterska Arkadia naszych przodków - powrót do źródeł”

1 - Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów na kwotę 14 760,00 PLN brutto
2 - GORLICE.TV Sp. z o.o., ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło na kwotę 2 900,00 PLN brutto
3 - MEDIALORD SP. Z O.O., Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa na kwotę 2 460,00 PLN brutto
4 - Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa na kwotę 3 390,00 PLN brutto
5 - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów na kwotę 2 390,00 PLN brutto
6 - Damian Miszewski, ul. Żeglarska 1, 05-270 Marki na kwotę 12 250,00 PLN brutto
7 - Paulina Fiejdasz Film Productions, ul. Reymonta 1, 36-200 Brzozów na kwotę 2 800,00 PLN brutto
8 - Fundacja KADRl ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów na kwotę 3 700,00 PLN brutto
9 - Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok na kwotę 6 900,00 PLN brutto
10 - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona na kwotę 2 484,00 PLN brutto

CZĘŚĆ II – „W baraniej czapce i kożuchu - strój wołoski i etos góralski”

1 - Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów na kwotę 6 027,00 PLN brutto
2 - GORLICE.TV Sp. z o.o., ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło na kwotę 3 000,00 PLN brutto
3 - MEDIALORD SP. Z O.O., Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa na kwotę 2 460,00 PLN brutto
4 - Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa na kwotę 3 390,00 PLN brutto
5 - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów na kwotę 2 150,00 PLN brutto
6 - Damian Miszewski, ul. Żeglarska 1, 05-270 Marki na kwotę 12 250,00 PLN brutto
7 - Paulina Fiejdasz Film Productions, ul. Reymonta 1, 36-200 Brzozów na kwotę 2 800,00 PLN brutto
8 - Fundacja KADRl ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów na kwotę 3 700,00 PLN brutto
9 - Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok na kwotę 6 900,00 PLN brutto
10 - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona na kwotę 1 998,00 PLN brutto

CZĘŚĆ III – „Dźwięki i smaki wołoskiego świata”

1 - Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów na kwotę 5 781,00 PLN brutto
2 - GORLICE.TV Sp. z o.o., ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło na kwotę 3 000,00 PLN brutto
3 - MEDIALORD SP. Z O.O., Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa na kwotę 2 460,00 PLN brutto
4 - Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa na kwotę 2 900,00 PLN brutto
5 - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów na kwotę 2 150,00 PLN brutto
6 - Damian Miszewski, ul. Żeglarska 1, 05-270 Marki na kwotę 12 250,00 PLN brutto
7 - Paulina Fiejdasz Film Productions, ul. Reymonta 1, 36-200 Brzozów na kwotę 2 800,00 PLN brutto
8 - Fundacja KADRl ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów na kwotę  3 700,00 PLN brutto
9 - Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok na kwotę 6 900,00 PLN brutto
10 - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona na kwotę 1 998,00 PLN brutto

CZĘŚĆ IV – „Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą”

1 - Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów na kwotę 9 102,00 PLN brutto
2 - GORLICE.TV Sp. z o.o., ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło na kwotę 2 900,00 PLN brutto
3 - MEDIALORD SP. Z O.O., Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa na kwotę 2 460,00 PLN brutto
4 - Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa na kwotę 2 900,00 PLN brutto
5 - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów na kwotę 2 150,00 PLN brutto
6 - Damian Miszewski, ul. Żeglarska 1, 05-270 Marki na kwotę 12 250,00 PLN brutto
7 - Paulina Fiejdasz Film Productions, ul. Reymonta 1, 36-200 Brzozów na kwotę 2 800,00 PLN brutto
8 - Fundacja KADRl ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów na kwotę 3 700,00 PLN brutto
9 - Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok na kwotę 6 900,00 PLN brutto
10 - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona na kwotę 2 484,00 PLN brutto

CZĘŚĆ V – „Karpackie Smaki Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej”

1 - Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów na kwotę 4 920,00 PLN brutto
2 - GORLICE.TV Sp. z o.o., ul. Floriańska 42, 38-200 Jasło na kwotę 3 000,00 PLN brutto
3 - MEDIALORD SP. Z O.O., Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa na kwotę 2 460,00 PLN brutto
4 - Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa na kwotę  2 900,00 PLN brutto
5 - RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów na kwotę 1 950,00 PLN brutto
6 - Damian Miszewski, ul. Żeglarska 1, 05-270 Marki na kwotę 12 250,00 PLN brutto
7 - Paulina Fiejdasz Film Productions, ul. Reymonta 1, 36-200 Brzozów na kwotę 2 800,00 PLN brutto
8 - Fundacja KADRl ul. Poznańska 2C, 35-084 Rzeszów na kwotę 3 700,00 PLN brutto
9 - Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6/17, 15-014 Białystok na kwotę 6 900,00 PLN brutto
10 - RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona na kwotę 2 268,00 PLN brutto

Za najkorzystniejszą ofertę w części I, IV i V przedmiotu zamówienia, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez RBR.INFO Informacja Media Reklama Katarzyna Żabska, Zmiennica 147, 36-200 Brzozów.

Za najkorzystniejszą ofertę w części II i III przedmiotu zamówienia, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona.

pasek z logotypami 2022

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service