Badania dotyczące produktów regionalnych i lokalnych w Karpatach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promicji Podkarpacia "Pro Carpathia" na zlecenie New Direction – Foundation for European Reform z siedzibą w Brukseli (organizacji non-profit, częściowo finansowanej przez Parlament Europejski) prowadzi badania dotyczące produktów regionalnych i lokalnych, wykonywanych tradycyjnymi technikami w polskiej części Karpat.
Badanie to pozwoli na zidentyfikowanie najważniejszych problemów w rozwoju produktów lokalnych i regionalnych oraz wypracowaniu rekomendacji w zakresie systemów wsparcia producentów oraz zachowania regionalnych i lokalnych produktów. Propozycje rozwiązań w tym zakresie zostaną wykorzystane w projektowaniu nowych mechanizmów wsparcia.
W tym celu opracowana została ankieta, która pozwoli w szerszym kontekście odnieść się do przedstawionego zagadnienia.

Będziemy Państwu wdzięczni za poświęcenie 5 minut na wypełnienie akniety, która pomoże w dokonaiu analizy: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3k4EmYqz5FHhJrlVmL41t8fRzSLRUqMUFCqahzitb_-3vw/viewform 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service