plenfrdeitskesuk

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" podpisało umowę na realizację nowego projektu

W poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie Umów na dofinansowanie projektów prez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich
W uroczystości podpisywania umów udział wzięli: Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa oraz Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa.

Wśród dofinansowanych projektów znalazł się także projekt Stowarzyszenia "Pro Carpathia" pn. Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów, na kwotę 20 000,00 zł. Na podpisywaniu umów Stowarzyszenie reprezentowała dr Agnieszka Pieniążek - Prezes Zarządu.
 
Tytuł projektu: Promocja tradycyjnej, ekologicznej i zdrowej żywności poprzez wydanie katalogu zdrowych i ekologicznych produktów.
Partner: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Termin realizacji: operacja rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2022 r. i kończy się w dniu 30 września 2022 r.
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie wiedzy konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania i spożywania zdrowych produktów oraz promocja tradycyjnych i ekologicznych produktów, uświadamianie społeczności o ich wartościach poprzez wydanie katalogów produktów zdrowych, produkowanych przez podkarpackich producentów i wytwórców, procesie produkcji, badaniach jakościowych, normach i certyfikatach. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wydanie katalogu z produktami przetwórców i wytwórców z Klastra Podkarpackie Smaki, uświadamianie społeczności na temat konsumpcji zdrowych i regionalnych produktów wysokiej jakości, które pomimo, że są droższe od ogólnodostępnych są zdrowsze i bardziej wartościowe. 
Formy realizacji operacji: Publikacja/materiał drukowany
Grupa docelowa: Docelową grupę odbiorców stanowić będę konsumenci bezpośredni (mieszkańcy podkarpacia) oraz pośredni: restauratorzy i podmioty świadczące usługi gastronomiczne), którzy kupują masowo dostępną żywność po tańszej cenie. 

Wyprodukowane w ramach przedsięwzięcia publikacje będą rozdysponowane w szczególności branży konsumenckiej, gastronomicznej na terenie województwa podkarpackiego, a także pośród mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy na temat produktów tradycyjnych, regionalnych, a także ekologicznych. Grupę wiekową będą stanowić odbiorcy od 18 roku życie wzwyż. Będą to osoby prywatne oraz firmy i przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży gastronomicznej.
Przewidywane efekty: Efektem niniejszych działań będzie poszerzenie wiedzy na temat ceny produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, wyprodukowanych na terenie województwa podkarpackiego, które podyktowane są między innymi ilością przeprowadzanych badań jakościowych, certyfikujących i nadawanych producentom i przetwórcom norm. Efektem rzeczowym widocznym bezpośrednio po realizacji projektu będzie wydanie publikacji w nakładzie 1 000 egzemplarzy.

 
ksow prow
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskij w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich" - Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
Dofinansowanie z KSOW pozwoli na realizację 31 projektów o łącznej kwocie wsparcia wynoszącej ponad 1 milion 230 tysięcy złotych.
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service