Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego - wyłonienie Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” za rok 2021 wpłynęły następujące oferty:

 

1) Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o., ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa - na kwotę 18 450,00 PLN brutto.

2) KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź - na kwotę 11 685,00 PLN brutto.

3) Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o., 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 - na kwotę 13 530,00 PLN brutto.

4) Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Matejki Jana 4, Katowice 40-077 - na kwotę 12 915,00 PLN brutto.

5) BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW "EKO-BILANS" SP. Z O.O., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29, 90-248 Łódź - na kwotę 11 070,00 PLN brutto.

6) ABBA Sp. z o. o., ul. Oczapowskiego 4B, 01-843 Warszawa - na kwotę 9 950,00 PLN. 

 

Oferta złożona przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. zostaje odrzucona ze względów formalnych - brak oświadczeń osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Kodeksie etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez ABBA Sp. z o. o., ul. Oczapowskiego 4B, 01-843 Warszawa.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

stopka

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service