Zapytanie ofertowe na wykonanie filmów dla 2 inicjatyw

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych pn.:

  1. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu karpackiego”,
  2. „Wielokulturowe dziedzictwo Bieszczadów i Beskidu Niskiego do końca II wojny światowej. Dni kultury żydowskiej, łemkowskiej i romskiej jako istotny czynnik resocjalizacji poprzez edukację historyczną”.

 

Głównym celem filmów jest promocja podejmowanych działań przez organizacje i grupy nieformalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Termin składania ofert - 22 października 2021 r. o godz. 14:00

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia 3 715,00 PLN brutto.

 


stopka

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service