Zapytanie ofertowe - projekty budowlane obiektów małej architektury

Zapraszamy do złożenia oferty na oparcowanie projektów budowlanych współczesnych obiektów małej architektury i form przestrzennych zachowujących proporcje i detale dawnej architektury Beskidu Niskiego i Bieszczadów.

Szczegółowa specyfikacja została określona w załączniku nr 1.
Termin realizacji zamówienia: do 29 grudnia 2021 r.
Zamawiający na realizację całego zamówienia planuje przeznaczyć maksymalnie 18 400 (słownie: osiemaście tysiecy czterysta) zł brutto.

 

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście / pocztą / kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
b) drogą elektroniczną (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 29 listopada 2021 r. w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zamieszczonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET - DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej

 

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service