Nabór 5.3 Dostępność

Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadzi nabór na działanie 5.3 Dostepność.

Nabór wniosków od dnia 20 kwietnia do dnia 20 września 2023 r.

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie to:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki tworzące system oświaty,
 • Uczelnie,
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Instytucje kultury,
 • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Podmioty udzielające świadczeń w obszarze pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje sportu,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Policja, straż pożarna i służby ratownicze

Rodzaj wsparcia: 
Inwestycje mające na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Wysokość pomocy:

 • min. wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - 300 000 PLN 

 • max. wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - 5 000 000 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

Szczegóły i dokumentacja aplikacyjna:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/nabory-wnioskow/5-3-dostepnosc-nabor-nr-fepk-05-03-iz-00-001-23

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service