plenfrdeitskesuk

Oferta

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” oferuje usługi okołobiznesowe, których odbiorcami są:

Alpejsko – Karpacki Most Współpracy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej

Projekt wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające doświadczenie i potencjał w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu).

OKRES REALIZACJI:
01.09.2011 do 30.09.2014

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Wartość projektu (w części przypadającej na Stowarzyszenie „Pro Carpathia”): 5,5 mln PLN, w tym dotacja: 2,7 mln PLN.

CEL PROJEKTU:
Główną ideą projektu jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego poprzez :
aktywizację i promowanie producentów, wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych;
wymianę międzynarodowych doświadczeń gospodarczych wśród organizacji biznesowych;

W ramach projektu wprowadzone zostaną cztery rodzaje Funduszy Grantowych, które przydzielane są przez:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lider Projektu)
- Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu przeznaczony dla Przedsiębiorców;
- Fundusz Study Tour skierowany dla organizacji pozarządowych;

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu):
- Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego przeznaczony dla Przedsiębiorców;
- Fundusz Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Ekologicznego przeznaczony dla Organizacji Pozarządowych.

logo_projektu.jpg  schowek04.jpg

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service