Spotkanie partnerskie projektu "eRural resilience"

Drugie spotkanie partnerów projektu "eRural resilience" odbyło się w dniach 15-17 maja w Schwerinie w Niemczech.

Podczas spotkania partnerzy pracowali nad walidacją nowej metodologii oceny podmiotów wspierających e-biznes oraz profilu kompetencji organizacji wspierających biznes. Narzędzia te pomogą ocenić i poprawić jakość usług świadczonych przez organizacje wspierające biznes dla firm z branży bio-biznesu w celu opracowania i przyjęcia usług cyfrowych, a także wprowadzania nowych produktów.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od wprowadzenia do agendy, a następnie szef firmy goszczącej RegioVision GmbH, Thomas Blum, przedstawił główne działania firmy i krótko przedstawił miasto Schwerin. Aby opracować metodologię oceny e-bio-wspierających, wszyscy partnerzy projektu pracowali w grupach, aby ocenić i zatwierdzić metodologię opartą na profilu kompetencji. Profil Kompetencji opisuje wymagane umiejętności i kompetencje, które instytucje muszą zgromadzić, aby objąć wymaganą wiedzę w celu wspierania przedsiębiorstw w ich przejściu na biobiznes i e-biznes.

Drugi dzień spotkania partnerów rozpoczął się od wystąpienia Martina Frencha, konsultanta ds. zielonej gospodarki w regionie Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Przedstawił on cenne spostrzeżenia na temat wyzwań zapewniających zrównoważony rozwój w regionie. Pomorze Zachodnie koncentruje się nie tylko na innowacjach, ale także na równoważeniu celów gospodarczych, ekologicznych i społecznych w kierunku bardziej zrównoważonej produktywności.

Martin przedstawił również różne narzędzia, których używa w swojej pracy w zakresie doradztwa w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem, które są również korzystne dla projektu eRural Resilience. Partnerzy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i Green Tech, jakiego rodzaju metod lub narzędzi używają w swojej codziennej pracy.

Spotkanie zostało podsumowane przez koordynatora partnera wiodącego Pireta Arusaara, który przedstawił przegląd pierwszego okresu sprawozdawczego, w tym związane z nim wyzwania. Głównymi rezultatami pierwszego okresu projektu były regionalnie utworzone Grupy Wsparcia Społeczności, ponadnarodowe centra wiedzy - Bio-knowledge Hub i Digitalization Hub - oraz Profil Kompetencji dla osób wspierających e-bio-biznes. Podczas spotkania zaplanowano kolejne kroki, a także określono obowiązki każdego z partnerów.

 

eRural resilience Logo Standard small

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service