Wykonanie filmów - wyłonienie wykonawcy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie filmów edukacyjno-promocyjnych dla karpackich inicjatyw lokalnych pn.:

a.    „Poznaj Prawdziwych Bohaterów”,
b.    „Apetyt na Karpaty”,
c.    „Spotkanie CZART Granie”

wpłynęły następujące oferty - każdy z Oferentów składał ofertę na 3 części przedmiotu zamówienia:

1) Fundacja KADR, ul. Pozańska 2C, 32-084 Rzeszów  - cena każdej części zamówienia to 3 000,00 zł brutto

2) MEDIALORD SP. Z O.O., ul. Przy Agorze 11B/28, 01-960 Warszawa - cena każdej części zamówienia to 2 829,00 zł brutto

3) Dawid Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa - cena I i II części zamówienia to 2 490,00 zł brutto, natomiast III części zamówienia to 2 590,00 zł brutto.

4) HORYZONT N10 Sp. z o.o., Brody 563, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - cena każdej części zamówienia to 2 900,00 zł brutto

5) Fotoacc Grzegorz Łobodziński, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów -  cena każdej części zamówienia to 3 000,00 zł brutto

Oferta ta została odrzucona ze względów formalnych.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym, uznana została oferta złożona przez Pana Dawida Mikoś, ul. Czynszowa 1/3, 03-417 Warszawa.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 


stopka

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service