Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

wine loga opis

UMOWA O DOFINANSOWANIE:
PLBU.01.01.00-UA-0854/19-00

PARTNER WIODĄCY - LB:
Виноградівська районна рада (Vynohradiv District Council, Winogradiwska Rada Rejonowa)

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" (Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine", Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty - Ukraina”),
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia").

OKRES REALIZACJI:
20.11.2019 – 20.01.2021 (14 miesięcy)

WARTOŚĆ PROJEKTU:
66 658,60 €

% DOFINANSOWANIA Z UE: 90%

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Zachowanie i promocja tradycji winiarskich jako części dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego.

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Promowanie karpackiego dziedzictwa kultury winiarstwa i winiarstwa
 • Rozwój transgranicznego produktu turystycznego promującego karpackie tradycje uprawy winorośli i produkcji wina
 • Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie dziedzictwa kultury wina

 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód: zakarpacki)

OPIS PROJEKTU:
Region karpacki ma ponad tysiąc lat doświadczenia w zakresie winiarstwa i uprawy winorośli. Tradycje winiarskie stanowią istotną część dziedzictwa kultury karpackiej. Niemniej jednak obecnym problemem karpackiej kultury winiarstwa i ekoturystyki jest mała rozpoznawalność win i miejscowości winiarskich wśród lokalnych mieszkańców, turystów, touroperatorów itp. Jednocześnie w skali światowej rosnąca popularność regionów winiarskich powoduje zainteresowanie turystów, lokalnych mieszkańców i wpływa na zachowanie i rekreację tradycji winiarskich.

Wszystkie powyższe problemy i potrzeby wymusiły wspólną realizację projektu, mającego na celu zachowanie i promocję tradycji winiarskich jako części dziedzictwa kulturowego regionu karpackiego. Zostało to osiągnięte poprzez działania badawcze (badanie tradycyjnych odmian winorośli w regionie karpackim i różnych rodzajów wina, badanie tradycji winiarskich w Karpatach, określenie obszarów i miejscowości na Zakarpaciu i Podkarpaciu, które słyną z winnic i winnic), rozwój produktów turystycznych w celu przyciągnięcia odwiedzających (transgraniczny szlak wina), imprezy transgraniczne promujące tradycje kulturalne winiarstwa (transgraniczny festiwal wina, karpacka akademia wina), a także publikacje promocyjne rozpowszechniane wśród turystów i uczestników wydarzeń (publikacja „Karpacka lista win”, mapa trasy szlaku, specjalne wydanie tematyczne Biuletynu Karpackiego, gadżety promocyjne).

Realizacja projektu dała możliwość zapoznania się z teraźniejszością i historią uprawy winorośli i winiarstwa w Karpatach, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych związanych z winem, zapamiętania regionu przez pryzmat smaku. Projekt był realizowany wspólnie na obszarze obwodu zakarpackiego (Ukraina) oraz w województwie podkarpackim (Polska), które mają wspaniałą historię i tradycje winiarskie.

 Główne działania projektu:

 • Transgraniczny festiwal wina z konferencją końcową
 • Karpacka akademia wina
 • Publikacja „Karpacka lista win”
 • Mapa szlaku wina transgranicznego
 • Biuletyn Karpacki - wydanie specjalne magazynu
 • Transgraniczny szlak turystyczny wina
 • Kampania promocyjna

www.karpackiszlakwina.pl    www.procarpathia.pl 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service