Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie

NR PROJEKTU:
WND-POKL.08.01.02-18-037/11

NUMER UMOWY O DOFINANSOIWANIE:
WND-POKL.08.01.02-18-037/11-00

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
Projekt jest realizowany samodzielnie.

OKRES REALIZACJI:
01.X.2011 r. - 30.IX.2013 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:
VIII Nowoczesne Kadry Gospodarki

DZIAŁANIE: 
- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

PODDZIAŁANIE:
-Wspracie procesów adaptacyjnych i medernizacyjnych w regionie.

CEl PROJEKTU:
Wsparcie 60 osób zwolnionych z pracy, będących na wypowiedzeniu
lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładów pracy
w zakresie samo-zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego.

 

                                                                    1558024165.jpg719736361.jpg62762003.gif1921179301.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service