Podkarpacki Biznesmen

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
PRIORYTET:
Regionalne kadry gospodarki
DZIAŁANIE:
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
PODDZIAŁANIE:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
CZAS REALIZACJI:
1.12.2009 - 31.07.2011
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 886 940,00 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania: 100% złotych
Pula środków na wsparcie inwestycyjne: 1 200 000,00 PLN (około 30 dotacji inwestycyjnych).

CEL PROJEKTU:
wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród 50 zwolnionych BO oraz wsparcie w powstaniu co najmniej 30 Mikroprzedsiębiorstw w woj. podkarpackim do VII.2011 r.

CHARAKTERYSTYKA:
Uczestnikami projektu były osoby w wieku produkcyjnym pozostające bez zatrudnienia, posiadające wykształcenie minimum średnie lub zasadnicze zawodowe, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.
Co istotne stosunek pracy tych osób wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, a pracowały one w powiatach: krośnieńskim, przemyskim, jarosławskim, mieleckim, jasielskim, rzeszowskim, brzozowskim, strzyżowskim, sanockim, stalowowolskim, tarnobrzeskim lub miastach Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg.
W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (48h/BO) oraz skorzystali z podstawowego doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe z Biznes Planem (4h/BO).

Aktualnie, Beneficjent przyznał:
- 31 osobom jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności (w kwocie max. 40 000 zł);
- 31 osobom podstawowe wsparcie pomostowe (1 276 zł przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej);
- 11 osobom przedłużone wsparcie pomostowe (1 276 zł przez kolejne 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej).
- 31 BO – korzysta ze specjalistycznego doradztwa indywidualnego z zakresu: „Marketing i promocja”, „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój firmy”, „Aspekty finansowo – księgowe prowadzenia działalności gospodarczej”.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service