Odkryj Podkarpackie Winnice

OKRES REALIZACJI:  01.06.2021 – 15.10.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 200,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 20 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU:
Głównym celem realizacji zadania „Odkryj Podkarpackie Winnice” jest rozwój i promocja szlaku – Karpacki Szlak Wina, jako ważnego, regionalnego produktu turystycznego wzmacniającego wizerunek Podkarpacia poprzez wzmocnienie oferty enoturystyczny w regionie.

Planowane działania w ramach projektu:
Działanie 1 – Działania informacyjno-promocyjne:

1. Wydanie przewodnika „Karpacki Szlak Wina ” oraz jego dystrybucja
2. Wydanie mapy rysowanej „Karpacki Szlak Wina” oraz jej dystrybucja
3. Konferencja prasowa (w formie on line) - dla przedstawicieli mediów lokalnych
Działanie 2 - Rozszerzenie Karpackiego Szlaku Wina i jego oferty
1. Przyjęcie 3 nowych członków i wykonanie certyfikatów oraz tabliczek dla nowych obiektów na Szlaku
2. Rozbudowa strony www.karpackiszlakwina.pl o atrakcje znajdujące się w pobliżu każdego z obiektów oraz rozszerzenie o nowe obiekty celem wzmocnienia oferty turystycznej regionu.

Wiecej informacji na stronie internetowej: www.karpackiszlakwina.pl
www.procarpathia.pl

 wino wrona 2

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego”

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service