Nowa Praca!

NUMER PROJEKTU: 
WND-POKL 08.01.02-18-126/14

BENEFICJENT PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". Projekt jest realizowany samodzielnie.

OKRES REALIZACJI:
01.10.2014 - 30.09.2015 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:
VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE:
-rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE:
- wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

CEL PROJEKTU:
Uzyskanie trwałego poziomu zatrudnienia lub samozatrudnienia w grupie 19 spośród 35 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z woj. podkarpackiego do IX.2015 r.
 

 

pobrane

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service