Nowoczesne kwalifikacje szansą na zatrudnienie

INSTYTUCJA UNIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRIORYTET VI:
Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

OKRES REALIZACJI:
01.08.2010r.-31.01.2012r.

WARTOŚĆPROJEKTU:
1 202 008,22 PLN

CEL PROJEKTU:
Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu umożliwienie 72 (39kobietom i 33 mężczyznom) bezrobotnym mieszkańcom województwa podkarpackiego w wieku 18-34 lat wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu:
- szkolenie z "Kultury aktywnego poszukiwania pracy" - listopad 2010r
-doradztwo indywidualne (opracowanie Indywidualnych Planów Działania) - listopad 2010r
-doradztwo grupowe zawodowe/psychologiczne - grudzień 2011 - nadal
-doradztwo indywidualne zawodowe/psychologiczne - styczeń 2011 - nadal
- szkolenia zawodowe - grudzień 2010 - nadal:
- nowoczesny kasjer-sprzedawca
- przedstawiciel handlowy na kraje wschodnie z językiem rosyjskim lub ukraińskim
- magazynier z obsługą wózka widłowego
- grafik komputerowy z przygotowaniem do druku
- asystent księgowego z obsługą programu finansowo-księgowego

Beneficjenci Ostateczni projektu korzystali ze wsparcia dodatkowego w postaci:
- stypendium szkoleniowego w wysokości 4 zł/ godzinę szkolenia
- zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamieszkujących poza terenem Rzeszowa
- zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
- wyżywienia w czasie szkoleń
- materiałów szkoleniowe

Dla najlepszych Beneficjentów Ostatecznych przewidziano 6-cio miesięczne staże i praktyki zawodowe (20 osób).

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service