Akademia słowa, umiejętności i realizacji

INSTYTUCJA REALIZUJĄCA (WNIOSKODAWCA): 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

PARTNER PROJEKTU:
Gmina Dubiecko

OKRES REALIZACJI:
01.05.2013 – 31.12.2013

WARTOŚĆ PROJEKTU:
166 400,00 PLN

DLA KOGO:
Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa podkarpackiego.
Do współpracy zaangażowane zostaną również samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
- Budowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi mało aktywnymi, a organizacjami silnymi, realizującymi swoje cele w sposób dynamiczny, z sukcesem
- Transfer wiedzy i know-how
- Partnerstwo to zakłada również wsparcie ze strony samorządów oraz firm prywatnych

W ramach projektu organizacje silne wraz ze słabszymi opracują pomysły na wspólne inicjatywy lokalne, w których uczestniczyć powinny również samorządy oraz przedsiębiorcy. Następnie na drodze konkursu wybranych zostanie 10 pomysłów, które otrzymają wsparcie finansowe. Pula pieniędzy do podziału: 50 000,00 PLN (Ilość środków przyznanych na poszczególne inicjatywy może się od siebie różnić).

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU:
1. Konkurs dla NGO o ugruntowanej pozycji na swojej scenie lokalnej. Organizacje mocne, realizujące z sukcesem swoje cele. Pięć organizacji, zwanych dalej liderami, przystępuje do projektu.
2. Nawiązanie współpracy pomiędzy liderami, a organizacjami słabszymi, potrzebującymi wsparcia. Na każdą organizację mocną przypadają 3 organizacje słabsze. Identyfikacja potrzeb organizacji słabszych, dokonana przez lidera.
3. Powstanie Instytutu Regionalnego (w ramach struktur Wnioskodawcy – Stowarzyszenia „Pro Carpathia”), który będzie zajmował się identyfikacją potrzeb podkarpackich NGO, animowaniem partnerstw, aktywizacją i rozwojem trzeciego sektora. W opracowanie dokładnej koncepcji Instytutu włączeni zostaną uczestnicy projektu.
4. Profesjonalne studium trenerskie, w którym uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele Wnioskodawcy, jak i liderów - 50 h szkoleniowych, wyjazd podczas realizacji studium.
5. Analiza potrzeb szkoleniowych organizacji słabszych oraz opracowanie indywidualnych programów. Liderzy wraz z personelem Wnioskodawcy będą odpowiedzialni za to działanie, Instytut Regionalny będzie w przyszłości wspomniane programy realizował.
6. Konkurs na inicjatywy lokalne – liderzy wraz ze swoimi organizacjami opracują pomysły na inicjatywy lokalne. Najlepsze z nich (min. 10 pomysłów) otrzymają wsparcie finansowe.
7. Publikacja popularyzująca realizację projektu, a przede wszystkim organizacje biorące w nim udział.
8. Konferencja prasowa podsumowująca całość działań.

 

 

logo fio1d

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service