Zatrudnij siebie!

zarudnij siebie loga z opisem

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt „Zatrudnij siebie!” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie poziomu samozatrudnienia i zatrudnienia do grudnia 2022 roku, w grupie 105 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących (58 Kobiet oraz 47 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących województwo podkarpackie.

Projekt wpisuje się w cele szczegółowe RPO WP 7.3 obejmując bezzwrotnymi dotacjami na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparciem pomostowym 84 osoby z najlepszymi biznesplanami dając im realne szanse na pracę.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ–  szkolenie umożliwi Uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
  • BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
  • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 347 511,75 zł

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 695 384,98 zł

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o projekcie „Zatrudnij siebie!” do zapoznania się z informacjami na temat projektu w zakładce "O PROJEKCIE".

 

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service