Wspólna przeszłość dla europejskiej jedności

NAZWA PROGRAMU:

  • Phare;
  • Program dla Polskiej Granicy Wschodniej;
  • Narodowy Program dla Polski 2002;
  • Fundusz Małych Projektów.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

OKRES REALIZACJI:
styczeń – sierpień 2005

WARTOŚĆ PROJEKTU:
186 000,00 PLN

CEL PROJEKTU:
zainicjowanie współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie muzealnictwa.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Liderem projektu było Muzeum Okręgowe z Rzeszowa, partnerem krajowym: Stowarzyszenie "Pro Carpathia", partnerem zagranicznym (ukraińskim) Muzeum Historyczne ze Lwowa oraz Instytut Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk, Oddział Archeologii. Projekt dotyczył zorganizowania cyklu wystaw poświęconych następującym blokom tematycznym: „Sztuka – europejskie dziedzictwo”, „Kresowe tradycje myśliwskie”, „Archeologia – korzenie” oraz konferencji naukowej związanej z ostatnim blokiem tematycznym realizowanego przedsięwzięcia. Eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum Lwowskiego. Wystawa zorganizowana w „segmencie archeologicznym” pochodziła w całości ze zbiorów lwowskich. Jej tematyka poświęcona była kulturze wysockiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozwijającej się na obszarze Wołynia i Podola. W części historycznej zorganizowane były wystawy poświęconej kresowym tradycjom myśliwskim i łowieckim. Trzecim zasadniczym elementem projektu było zorganizowanie wystawy tzw. części lwowskiej Galerii Dąmbskich. Jest to kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego od XVI do XVII wieku, zgromadzona w XIX przez rodzinę Dąmbskich.
 
                                                                                   eu-flag.gif      sekp.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service