Na Podkarpaciu zatrudnij się sam!

NR PROJEKTU:
WND-POKL.06.02.00-18-003/13

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
UDA-POKL.06.02.00-18-003/13-00

NAZWA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

OKRES REALIZACJI:
01.01.2014 – 30.06.2015 r.

NAZWA BENEFICJENTA PROJEKTU (PROJEKTODAWCY):
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

CEL PROJEKTU:

  • Zwiększenie w ciągu 1,5 roku poziomu przedsiębiorczości i samo zatrudnienia przez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 bezrobotnych zamieszkujących województwo podkarpackie
  • zwiększenie dostępu do alternatywnych źródeł wiedzy
  • wprowadzenie innowacyjnych form i metod stymulujących rozwój aktywności poznawczej młodzieży z obszarów wiejskich.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service