Rozwój potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019 – 31.12.2020
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 255 150,00 PLN
 
DOFINANSOWANIE: 100%

OPIS PROJEKTU:
Misja, na rzecz której działa Stowarzyszenie pozostaje niezmienna od początku istnienia i jest nią szeroko pojęta działalność na rzecz rozwoju regionu pasma Karpat (w tym województwa podkarpackiego) poprzez realizację swoich celów statutowych. Cel nadrzędny, do którego dąży Stowarzyszenie to pełnienie funkcji lidera w dziedzinie rozwoju i współpracy na obszarze Karpat.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
  • doposażenie biura w sprzęt, 
  • przebudowa strony internetowej www.konwencjakarpacka.org.pl,
  • szkolenie z zakresu fundraisingu,
  • wydanie czasopisma związanego z Karpatami (6 numerów),
  • analiza związana z wizerunkiem i jakością oferty turystycznej w Karpatach,
  • działalność promocyjna Stowarzyszenia (spoty reklamowe w telewizji, gadżety promocyjne),


 
 proo loga opis
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service