O projekcie

 modernizacja sciezki loga opis
 

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja ścieżki przyrodniczej Knieja w Nowosiółkach

NUMER UMOWY: PG-V.5221.1.25.2020.KA-K (z dnia 24.04.2020 r.)

OKRES REALIZACJI: 01.05.2020 r. – 15.11.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 200,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 20 000,00 PLN

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Podniesienie atrakcyjności istniejącej ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  • Poprawa stanu technicznego ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach.
  • Promocja ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach

OPIS PROJEKTU:

Realizacja planowanego zadania publicznego opiera się na 2 głównych działaniach:

  • Inwentaryzacja stanu technicznego ścieżki oraz oznakowanie ścieżki.

Zadanie rozpocznie się od wykonania inwentaryzacji w terenie, której celem będzie dokładne określnie stanu technicznego ścieżki i jej elementów. Określone zostaną miejsca, w których należy uzupełnić oznakowanie w postaci elementów graficznych na drzewach spowodowane pracami gospodarczymi w lesie oraz drogowskazów, które zostały zniszczone. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie opracowanie merytoryczne plansz znajdujących się w tablicach. Wymienione zostaną wszystkie plansze w tablicach informacyjno-edukacyjnych. Na drzewach zostaną wymalowane znaki, na nowo postawione drogowskazy.

  • Organizacja imprezy plenerowej promująca ścieżkę „Knieja”.

W ramach działania zostanie zorganizowana impreza plenerowa dla ok. 40 przedstawicieli branży turystycznej (m.in.: przewodników, pracowników punktów informacji turystycznej, touroperatorów). W czasie imprezy plenerowej nadane zostanie ścieżce imię Grzegorza Sitko - ornitologa, absolwenta Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (na kierunku biologia), prekursora współczesnej turystyki przyrodniczej w Bieszczadach, pracownika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, współautora szeregu publikacji, m.in. tak popularnych przewodników jak: „Zielone Podkarpacie” czy „Dzikie Bieszczady”, tragicznie zmarłego w grudniu 2016 r. Organizacja imprezy planowana jest na dzień 27 września, na który przypada Światowy Dzień Turystyki.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zielonepodkarpacie.pl

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service