Perspektywy na (samo)zatrudnienie w programie outplacement

NR PROJEKTU:
WND-POKL 08.01.02-18-060/12

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU:
UDA-POKL 08.01.02-18-060/12-00.

BENEFICJENT PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
Projekt jest realizowany samodzielnie.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.2012 r.- 31.08.2014 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
województwo podkarpackie

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:
VIII Regionalne kadry gospodarki

DZIAŁANIE:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

PODDZIAŁANIE:
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

CEL PROJEKTU:
Wsparcie postaw przedsiębiorczych, poziomu samo-zatrudnienia i zatrudnienia w grupie 50 osób zwolnionych z pracy przewidzianych do zwolnienia (będących na wypowiedzeniu) z przyczyn zakładu pracy w wyniku restrukturyzacji, poprzez realizację kompleksowego programu outplacement.

 

kapital_ludzki.jpg   wup-rzeszow-logo-poziom-kolor-240.jpg        ue.jpg

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service