Rozwój usług świadczonych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” na rzecz sektora turystyki MŚP

NAZWA PROGRAMU:
Phare 2000 SSG dla Organizacji Wspierania Biznesu

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.y

OKRES REALIZACJI:
maj – lipiec 2004

WARTOŚĆ PROJEKTU:
115 000,00 PLN

CELE PROJEKTU:

  • podniesienie kwalifikacji personelu Stowarzyszenia;
  • wyposażenie techniczne Stowarzyszenia;
  • przygotowanie członków Stowarzyszenia do wspierania rozwoju sektora MŚP branży turystycznej w regionie.

 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Projekt miał na celu instytucjonalne wzmocnienie instytucji wnioskodawcy i przygotowanie jej do wspierania rozwoju i podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP branży turystycznej w regionie.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service