Podkarpacka Akademia Rozwoju NGO’s

NAZWA PROGRAMU:
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

WARTOŚĆ PROJEKTU:
175 000 zł (w tym dofinansowanie 148 000 zł)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
czerwiec 2009 – maj 2011

CELE PROJEKTU:
wzmocnienie sektora pozarządowego województwa podkarpackiego

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Działania zaplanowane w ramach projektu zostały w ten sposób skonstruowane, aby jak najpełniej uwzględniały potrzeby organizacji najsłabszych (o niskim potencjale personalnym i technicznym), zagrożonych postępującą marginalizacją w ramach sektora. Szczególny nacisk położony został na udział organizacji, które nie posiadają żadnych doświadczeń w zakresie ubiegania się o dofinansowanie realizowanych przez siebie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych (unijnych ale nie tylko) a działają w obszarach, które wymagają większego zaangażowania (np. działania na rzecz osób niepełnosprawnych).

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service