Wyższe kwalifikacje – większe możliwości

PRIORYTET VI, Działanie 6.1,

PODDZIAŁANIE 6.1.1,

CZAS REALIZACJI:
01.08.2010 - 31.03.2012

WARTOŚĆPROJEKTU:
1 170 382,60 PLN

 W ramach projektu zostały zrealizowane szkolenia zawodowe:
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B;
- Grafik komputerowy;
- Pracownik administracyjno – biurowy z uwzględnieniem kadr i płac;
oraz Staże / praktyki zawodowe 6 miesięczne dla 18 BO.

Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci:
- Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
- Indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- Spotkań grupowych i indywidualnych z Animatorem Pracy
- 120 godz. kursu j. angielskiego
- Płatnych staży i praktyk zawodowych

zapewnione zostały:
- materiały szkoleniowe
- podręcznik do nauki j. angielskiego
- STYPENDIUM szkoleniowe (4 zł/1h)
- catering podczas zajęć
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

 

Projekt „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.1.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service