ROWES – kompleksowe wsparcie sektor ekonomii społecznej w subregionie I

rarr rowes

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w listopadzie 2018 r. rozpoczęło realizację projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektor ekonomii społecznej w subregionie I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie I poprzez utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych bądź istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” utworzyło przedsiębiorstwo społeczne w zakresie sektora rolno-spożywczego (sklepu „Podkarpackie Smaki”). Pomysł na utworzenie Przedsiębiorstwa społecznego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w postaci sklepu „Podkarpackie Smaki” wynika z jednej strony bieżącej działalności Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, które skupia się na pomocy osobom bezrobotnym, promocji podkarpackich walorów kulturowych, wsparciu lokalnych przedsiębiorców itp., z drugiej strony natomiast wybór branży prowadzonej działalności został oparty na aktualnej analizie trendów konsumenckich. Zdrowy tryb życia, „jesteś tym co jesz”, ekologia, regionalizm, tradycja, gwarancja wysokiej jakości oraz smaku to aktualnie najpopularniejsze trendy konsumenckie i to nie tylko w branży rolno-spożywczej.
 

W ramach projektu Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zrealizuje następujące działania:
a)    utworzenie 4 miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
b)    stworzenie nowej strony sklepu internetowego www.sklep.podkarpackiesmaki.pl,
c)    przygotowanie wystroju dla stacjonarnego sklepu,
d)    zakup drukarki fiskalnej,
e)    zakup towarów do sklepu,
f)    produkcja produktów własnych,
g)    zakup samochodu do transportu produktów,

h)    zakup materiałów do pakowania.

 
Okres realizacji projektu: 11.2018 – 11.2019 r.
 
Całkowita wartość projektu: 158 460,00 zł
 

rowes loga down

 
 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service