Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy!

NR PROJEKTU:
WND-POKL.06.02.00-18-008/12

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
UDA-POKL.06.02.00-18-008/12-00

NAZWA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.X.2012 r. – 30.IX.2014 r.

NAZWA BENEFICJENTA PROJEKTU ( PROJEKTODAWCY):
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:
Województwo podkarpackie

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

CEL PROJEKTU:
Wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród osób młodych do 25 roku życia

 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service