Dla Kandydatów/tki na Uczestników/czki projektu

postawnsr loga opis

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Postaw na swój rozwój":

1.    Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.
2.    Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny.
3.    Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie.
4.    Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zobowiązaniu się do poinformowania o zmianie sytuacji zawodowej po zakończeniu udziału w projekcie.
5.    Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
6.    Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o dochodzie przypadającym na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (dotyczy osób spełniających definicję tzw. ubogich pracujących).

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć odpowiednio:

7.    Aktualne zaświadczenia od Pracodawcy potwierdzające status osoby pracującej, rodzaj umowy, okres zatrudnienia oraz określające poziom wynagrodzenia (dotyczy osób pracujących).
8.    Aktualne zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (dotyczy rolników i członków ich rodzin).
9.    Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Wszystkie dokumenty dla Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service