Ekologiczna działalność gospodarcza w Krainie Sanu

NAZWA PROGRAMU:
Equal - upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Fundacja Fundusz Współpracy

OKRES REALIZACJI:
luty – maj 2008

WARTOŚĆ PROJEKTU:
95,000 PLN (w tym dofinansowanie 85,000 PLN)

CEL PROJEKTU:
upowszechnienie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z zasadami ekologii i zrównoważonego rozwoju
 
OPIS PROJEKTU:
Projekt adresowany był do producentów produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, działających na obszarze 5 gmin wiejskich: Leżajsk, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Tryńcza, Adamówka oraz 2 gmin miejsko–wiejskich Nowa, Sieniawa, zamieszkanym przez ponad 74 tys. mieszkańców.Na opisywanym terenie działa około 60 (dane za rok 2008) osób w różnych kategoriach twórczości rękodzielniczej, najwięcej zajmuje się bibułkarstwem. wychowaniem dzieci oraz do mężczyzn w wieku od 18 do 34 roku życia.

Działania w ramach projektu „Ekologiczna działalność gospodarcza w Krainie Sanu”

Działanie nr 1
Inwentaryzacja zasobów (produktów lokalnych, potencjalnych produktów, w tym produktów kulinarnych)
Szczegółowa inwentaryzacja mająca za zadanie przygotowanie bazy działających na terenie 7 gmin producentów produktów ekologicznych oraz tradycyjnych a także istniejących na tym produktów regionalnych i lokalnych mających szansę w przyszłości awansować do jednej z tych grup produktów.

Działanie nr 2
Rozpoznanie potrzeb rynku lokalnych producentów
Głównym celem kolejnego działania, było rozpoznanie potrzeb rynku lokalnych producentów oraz wypracowanie kanałów dystrybucji, udostępnienie ich zainteresowanym oraz pomoc w kontaktach biznesowych. Działanie to nawiązywało do rezultatów (bazy i opracowania) poprzedniego działania.

Działanie nr 3
Przygotowanie stron internetowych
W ramach funkcjonujących już stron internetowych lokalnych partnerów – Stowarzyszenia „Pro Carpathia” oraz Stowarzyszenia „Kraina Sanu” uaktywnione zostały podstrony, zawierające prezentację tradycyjnych, regionalnych, lokalnych produktów (w tym ekologicznych i kulinarnych) oraz informacje o ich twórcach.

Działanie nr 4
Cykl szkoleń
Przygotowano i przeprowadzono cykl szkoleń prezentujących (program warsztatów szkoleniowych):

- potencjalne możliwości zorganizowania się producentów, wykorzystujących różne formy działalności gospodarczej takie jak np.:

  • indywidualna działalność gospodarcza,
  • spółdzielnia socjalna,
  • przedsiębiorstwo społeczne,
  • prowadzenie sklepu internetowego.

Działanie nr 5
Wizyta studyjna
Uzupełnieniem poprzednich działań była organizacja wizyty studyjnej dla wybranej grupy producentów (rękodzielników) na obszar działania Partnerstwa „Transfer do świadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej” w Strękowej Górze na Podlasiu.

Uczestnicy wizyty mieli możliwość zobaczenia, jak w praktyce funkcjonuje Lokalne Centrum Rozwoju, jak działa internetowy sklep produktów regionalnych (http://www.bocianiuk.zawady.pl/).


Działanie nr 6
Warsztaty Artystyczne
Działanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie Warsztatów Artystycznych. Polegały one na udziale z jednej strony działających rzemieślników i twórców ludowych.


Działanie nr 7
Centrum Rozwoju Lokalne
Działanie miało na celu przygotowanie personelu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” do stania się Centrum Rozwoju Lokalnego.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez osoby uczestniczące w powstawaniu i funkcjonowaniu Centrów Rozwoju Lokalnego w ramach Partnerstwa „Transfer Doświadczeń W Zakresie Gospodarki Społecznej Ekologicznych Organizacji Z Europy Zachodniej”.

Działanie nr 8
Wydawnictwa
W ramach projektu przygotowane zostały wydawnictwa, które miały na celu popularyzację lokalnych produktów oraz ich twórców. Były to w szczególności: mini katalog lokalnych produktów oraz mapa produktów lokalnych, zewidencjonowanych w przygotowywanej bazie w ramach projektu.
Wydawnictwa przygotowane zostały z udziałem ekspertów zewnętrznych. W pracę byli również zaangażowani pracownicy partnerów lokalnych (Stowarzyszenia „Pro Carpathia” i Stowarzyszenia „Kraina Sanu”).

W ramach tego działania wydane zostały m.in.:

- Katalog produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych
- Mapa produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych

Mapa regionu - produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych (na opisywanym obszarze) z naniesionymi producentami i najcenniejszymi obiektami zabytkowo-przyrodniczymi wraz z listą imprez folklorystycznych, na których odbywają się największe jarmarkilogo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service