Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim

OKRES REALIZACJI:                  

16.05.2022 r. - 31.10.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU/DOFINANSOWANIE:             
100 000,00 PLN
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE: 
PG-V.5221.1.1.2022.JS z dn. 10.05.2022 r.
 
OPIS PROJEKTU:

Szlak Kultury Wołoskiej to kompleksowe przedsięwzięcie o charakterze turystycznym dla całego regionu Karpat. Innowacyjnością jest tu idea ochrony krajobrazu kulturowego poprzez jego udostepnienie, zgodne z trendami projektowania zrównoważonych usług turystycznych.

Szlak Kultury Wołoskiej (obejmujący m.in. województwo podkarpackie, małopolskie, śląskie w Polsce i kraj żyliński i preszowski na Słowacji) to odtwarzane obecnie ślady działalności pasterskiej Wołochów na obszarze Karpat, na pograniczu polsko-słowackim, gdzie przez setki lat wypas owiec był decydującym czynnikiem gospodarki człowieka. Pasterstwo miało dominujący wpływ na kształtowanie się kultury materialnej i duchowej ludności tu osiadłej. Dziś pamięć o tym bardzo szybko ginie, co prowadzi do zaniku wspólnej tożsamości regionalnej pogranicza. Szlak Kultury Wołoskiej niesie przesłanie o wspólnocie kulturowej ludności Karpat i Bałkanów. Ma szczególną rolę kształtując postawę otwartości, buduje wzajemne kontakty, wymianę wiedzy i doświadczeń. Szlak Kultury Wołoskiej jest świadectwem jedności górali, otwartym dla wszystkich, którzy są zainteresowani kulturą i przyrodą pogranicza.

Historia pasterskich wędrówek wołoskich sięga wczesnego średniowiecza i rozpoczęła się na Półwyspie Bałkańskim. Ówczesny wypas owiec, stanowiący podstawę gospodarki tych terenów, charakteryzowały wędrówki pasterzy ze stadami latem w tereny górzyste i powrót z nich w okresie jesienno-zimowym na niziny nadmorskie, gdzie stada miały szansę przezimować. Wołosi wędrując, przybyli w rejon Karpat Południowych, a następnie przemieszczali się wzdłuż tych gór na zachód. Ta fala migracji, zwana też kolonizacją wołoską, wzdłuż łańcucha Karpat Wschodnich i Zachodnich dotarła aż do Orawy i Moraw. Miała jednak etniczny charakter wołoski tylko w pierwszej fazie, do czasu wchłonięcia w XV i XVI wieku rolniczych osadników, czyli osiadłej na tym terenie społeczności rusińskiej i polskiej. Spadkobiercami i kontynuatorami tych tradycji są m.in. stali się Bojkowie, Łemkowie.

DSC 0674

 

Działania w projekcie:

 1. Identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskie w województwie podkarpackim.
 2. Mapa na stronę internetową - graficzne opracowanie przebiegu tras/trasy w województwie podkarpackim na podstawie zidentyfikowanych kluczowych lokalizacji.
 3. Uzupełnienie oznakowania Szlaku – opracowanie i montaż w terenie 3 tablic edukacyjnych na terenie Bieszczadów, Beskidu Niskiego lub Pogórzy.
 4. Przygotowanie katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z promocją i dystrybucją wśród touroperatorów.
 5. Wydanie mapy Szlaku z przewodnikiem zawierającym opis pakietów turystycznych.
 6. Działania promocyjne Szlaku Kultury Wołoskiej, w szczególności:
  - kampania promocyjna na istniejących kanałach przekazu, w tym profilu FB Szlaku oraz kanale na portalu YouTube, Instagramie oraz reklamie google,
  - przygotowanie 2 krótkich filmów promujących dziedzictwo wołoskie w regionie i Szlak oraz wypracowane oferty,
  - przygotowanie konkursu na temat Szlaku, za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  - opracowanie questu powiązanego z wybraną ofertą turystyczną,
  - organizacji konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli co najmniej 5 różnych przedstawicieli mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV) o zasięgu regionalnym
 7. Podpisanie porozumień o współpracy w sprawie złożenia wniosku do Rady Europy w sprawie przyznania certyfikatu dla Szlaku Kultury Wołoskiej.

Cele projektu:

 • Identyfikacja kluczowych miejsc, wydarzeń oraz organizacji, instytucji i osób związanych z dziedzictwem wołoskim w województwie podkarpackim,
 • Uzupełnienie oznakowania Szlaku Kultury Wołoskiej w terenie,
 • Przygotowanie katalogu pakietów turystycznych związanych z podkarpacką częścią Szlaku Kultury Wołoskiej,
 • Promocja Szlaku Kultury Wołoskiej,
 • Stworzenie sieci partnerstwa organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz idei Szlaku.

Zadanie przyczyni się do:

 • rozwoju szlaków kulturowych województwa podkarpackiego w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego,
 • zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, poprzez poprawę dostępności oferty Szlaku,
 • przygotowania dokumentacji i materiałów dot. Szlaku Kultury Wołoskiej niezbędnych do złożenia aplikacji do systemu Szlaków Kulturowych Rady Europy.
 
BIURO PROJEKTU:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)
Koordynator projektu: Dorota Zielińska 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 
Podkarpackie tag RGB
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

  View Service