Internetowy Klub Młodego Badacza sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej z terenu Podkarpacia

 NAZWA PROGRAMU:
Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
OKRES REALIZACJI:
wrzesień – grudzień 2006
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:
25, 000 PLN (w tym dofinansowanie 23, 000 PLN)
 
CEL PROJEKTU:
  • zwiększenie dostępu do alternatywnych źródeł wiedzy;
  • wprowadzenie innowacyjnych form i metod stymulujących rozwój aktywności poznawczej młodzieży z obszarów wiejskich.
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Projekt adresowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z obszarów wiejskich, która posiadała ograniczony dostęp do źródeł wiedzy oraz nowoczesnych form i metod jej zdobywania, głównie z powodów ekonomicznych (ubożenie rodzin) i społecznych (słaba infrastruktura społeczna, brak motywacji w środowisku lokalnym). W ramach projektu został opracowany i wdrożony model zdalnej edukacji pozalekcyjnej, w oparciu o sieć internetową. Integralnym elementem modelu e-learningu był specjalny serwis internetowy (www.ikmb.tryncza.itl.pl).
 
 
 
logo fio1d
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service