Zielone Podkarpacie

NAZWA PROGRAMU:

  • Mechanizm Finansowy Europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Norweski Mechanizm Finansowy;
  • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Eco-Rys Polska

OKRES REALIZACJI:
styczeń 2008 – sierpień 2009

WARTOŚĆ PROJEKTU:
783, 000 PLN (w tym dofinansowanie 705, 000 PLN)

OBSZAR PROJEKTU:
województwo podkarpackie

CELE PROJEKTU:
popularyzacja roli obszarów chronionych;
pobudzenie lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony i odpowiedniego wykorzystania zasobów przyrody i kultury.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
Cele projektu były realizowane poprzez inwentaryzacją zasobów (Mapa Dziedzictwa Przyrodniczego), szkolenia i seminaria, uruchomienie portalu internetowego „Zielone Podkarpacie” oraz opracowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej. Przygotowano także (w partnerstwie z Arboretum w Bolestraszycach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Magurskim Parkiem Narodowym) filmy i wydawnictwa o tematyce przyrodniczej.
 

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service