Aktywizacja środowisk lokalnych w Dolinie Dolnego Sanu

NAZWA PROGRAMU:
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA DOFINANSOWANIA:
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

OKRES REALIZACJI:
sierpień 2005 – luty 2006

WARTOŚĆ PROJEKTU:
146, 000 PLN

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja środowisk lokalnych w gminach powiatu leżajskiego

OPIS PROJEKTU:
Podczas realizacji projektu aktywizowano środowiska lokalne w gminach powiatu leżajskiego (Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Leżajsk, Nowa Sarzyna) i gminach powiatu przeworskiego (Adamówka i Tryńcza) w celu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) oraz utworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD). Cel ten był realizowany m.in. poprzez upowszechnianie informacji o projekcie oraz inicjatywie LEADER, promowanie obszaru objętego projektem, ukonstytuowanie Lokalnej Grupy Działania i wyłonienie jej liderów.

Główne działania:

  • upowszechnienie informacji o inicjatywie Leader, realizowanym projekcie oraz o innych działaniach skierowanych na obszary wiejskie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej;
  • wypromowanie obszaru objętego projektem w całym województwie oraz poza jego granicami;
  • przygotowanie lokalnych środowisk do udziału w opracowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • identyfikacja, wyłonienie i przeszkolenie liderów Lokalnej Grupy Działania;
  • ukonstytuowanie Lokalnej Grupy Działania;
  • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • zatwierdzenie ZSROW przez członków LGD.

 

W ramach realizacji projektu "Aktywizacja środowisk lokalnych w Dolinie Dolnego Sanu" wydanych zostało 5 Biuletynów Informacyjnych, ilustrujących etapy realizacji projektu.

Biuletyn 1

Biuletyn 2

Biuletyn 3

Biuletyn 4

Biuletyn 5

 

Efektem realizacji projektu  było zawiązanie Lokalnej Grupy Działania, która ukonstytuowała się pod nazwą Stowarzyszenie „Kraina Sanu”. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na terenie gminy Tryńcza.

 
logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service