plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Rekrutacja do projektu "Postaw na swój rozwój"

W dniu 29.05.2020r. zakończono III turę rekrutacji do projektu "Postaw na swój rozwój". 

Dokumenty rekrutacyjne złożyło 15 Kandydatów/tek na Uczestników/czki projektu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 osób biernych zawodowo.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie o zakwalifikowaniu się do projektu decydowało spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu oraz suma uzyskanych punktów, a w przypadku osób o identycznej sumie punktów – kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
Poniżej lista rankingowa:

 

postaw na swoj rozwoj

 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji mobilnej "ZIELONA UKŁADANKA zostały złożone pytania.

Informacja o wyborze Oferenta: wykonanie strony internetowej

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonanie strony internetowej w ramach projektu „ŚWIAT KARPACKICH ROZET – DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA KULTUROWEJ UNIKALNOŚCI KARPAT”

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic”   zapraszamy do składania ofert na:

Informacja dot. wyłonienia Wykonawcy strony internetowej

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na wykonanie strony internetowej

Zamawiający informuje, iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy wykonania strony internetowej zostały złożone pytania.

Unieważnienie: zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon "ZIELONA UKŁADANKA"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" unieważnia zapytanie ofertowe 

Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu 

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne i wykonanie aplikacji na telefon "ZIELONA UKŁADANKA"

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0109 pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic”  zapraszamy do składania ofert na:

OGŁOSZENIE TERMINU II TURY REKRUTACJI DO PROJEKTU "POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ"

Uprzejmie informujemy, że II tura rekrutacji do projektu

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service