plenfrdeitskesuk

Informacje

Aktualności

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (3)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (2)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyłonienie wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na wykonania tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów informujemy, iż zostało złożonych  19 ofert. 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube), zostały złożone zapytania.

Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie audytów w ramach projektów

Szanowni Państwo,
W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przeprowadzenia audytów finansowych 4 projektów w części dotyczącej zadań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA informujemy iż złożonych zostało 8 ofert. 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów (2)

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Zapytanie ofertowe na produkcję filmu promocyjnego z udziałem social influencera

Szanowni Państwo,


w związku z realizacją projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” realizowanego w ramach PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie produkcja filmu promocyjnego z udziałem social influencera (tj. posiadacza np. bloga, vloga, kanału na YouTube).

 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na tłumaczenia w ramach projektów

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na tłumaczenia pisemne, zwykłe dokumentów wykonywane z języka polskiego na język ukraiński, języka ukraińskiego na język polski i/lub z języka polskiego na język angielski, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Informacja nt. wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie audytów finansowych

Szanowni Państwo, 

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w trakcie oceny ofert na przeprowadzenie audytów finansowych ww. projektów - w części dotyczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, skierowane zostały pytania do Oferentów. 

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego na tłumaczenia (3)

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na pwykonanie tłumaczeń pisemnych, zwykłych wynikających z obowiązków związanych z korespondencją, raportowaniem, dokumentami bieżącymi oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej w ramach 4 projektów, zostały złożone pytania.

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service