Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków - edycja 2024

15 kwietnia 2024 roku (poniedziałek) w godzinach 14.00-15:00 zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych. 

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają środków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych.

Podczas szkolenia:

  • opowiemy, jakie inicjatywy wpisują się w cele konkursu,
  • wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą, a jakie nie mogą, zostać sfinansowane w ramach konkursu,
  • odpowiemy na Wasze pytania związane z tematyką spotkania.

 

Zarejestruj się już teraz!

 

Więcej informacji o szkoleniu znajduje się tutaj

 

pasek z logotypami 2022

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

435921700 914686117113118 3900354155077398509 n

 

Już od maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura.

Dofinansowanie obejmować będzie  inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych.

W ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie dla jednej firmy.

 

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP: przejdź

Termin: od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

 

Regulamin naboru wraz z niezbędna dokumentacją można pobrać  pod linkiem https://horeca.marr.pl/dokumenty/

Rzeszowskie NGO

posty FB 4
 
Stowarzyszenie PRO CARPATHIA rusza z nowym projektem!
 
"Rzeszowskie NGO" to projekt na rzecz wsparcia rzeszowskich organizacji pozarządowych. W jego ramach planowane są między innymi: Targi Organizacji Pozarządowych, doradztwo i stworzenie przestrzeni wymiany dobrych praktyk, spotkania integracyjne, szkolenia, a także Forum Organizacji Pozarządowych.
 
Już wkrótce ruszą zapisy na Targi, szkolenia czy spotkania integracyjne. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
 
Zadanie publiczne "Rzeszowskie NGO" jest finansowane z budżetu Gminy Miasta Rzeszów.
 

Nabór na karpackie inicjatywy lokalne!

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

 

O dotacje w łącznej kwocie 200 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 20 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 8 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 15:30. 

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się tutaj

 

pasek z logotypami 2022

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service