Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków - nowy termin

10 marca (piątek) w godzinach 11.00-12:00 zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych. 

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają środków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych.

Podczas szkolenia:

  • opowiemy, jakie inicjatywy wpisują się w cele konkursu,
  • wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą, a jakie nie mogą, zostać sfinansowane w ramach konkursu,
  • odpowiemy na Wasze pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Osobą prezentującą będzie Małgorzata Pociask - koordynator projektu "Karpackie inicjatywy lokalne". 

Szkolenie odbędzie się na platformie Zoom. Nagranie ze szkolenia będzie dostępne na kanale Stowarzyszenia "Pro Carpathia" na YouTube.

 

Link do szkolenia prześlemy do godz. 10:00 w dniu wydarzenia.

 

Jeśli nie otrzymasz wiadomości z linkiem:

  • sprawdź SPAM,
  • skontaktuj się z Małgorzatą Pociask: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 17 850 01 88
 

 

pasek z logotypami 2022

Szkolenie z przygotowania wniosków - odwołane

Szanowni Państwo,

Niestety dzisiejsze szkolenie z przygotowania wniosków na karpackie inicjatywy lokalne zostaje odwołane z powodów technicznych.

O nowym terminie szkolenia poinformujemy jeszcze w dniu dzisiejszym.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Karpackie inicjatywy lokalne - edycja 2023

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągniecia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągniecia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji oraz wolontariuszy.

Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin - miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie. 

O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 1 do 31 marca 2023 r. do godz. 15:00.

Sposób złożenia wniosku:

Wypełniony komputerowo wniosek, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji Wnioskodawcy/Patrona i wszystkich członków grupy nieformalnej (w przypadku wniosków składanych przez grupy nieformalne) wraz z wersją elektroniczną (np. na płycie CD lub pendrive), w zamkniętej kopercie podpisanej: Karpackie inicjatywy lokalne – nabór wniosków, należy złożyć osobiście lub przesłać kurierem (bądź w inny podobny sposób) lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia. Decyduje data i godzina dostarczenia wniosku do siedziby Stowarzyszenia na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia"
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Wnioski przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i jego załącznikami. 

Kontakt w sprawie naboru: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (017) 850 01 88.

 

pasek z logotypami 2022

Szkolenie z przygotowania wniosków

7 marca 2023 r. (czwartek) w godzinach 12:00 - 13:00 zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych. 

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają środków na realizację karpackich inicjatyw lokalnych.

Podczas szkolenia:

  • opowiemy, jakie inicjatywy wpisują się w cele konkursu,
  • wyjaśnimy, jakiego typu działania mogą, a jakie nie mogą, zostać sfinansowane w ramach konkursu,
  • odpowiemy na Wasze pytania związane z tematyką spotkania.

Zarejestruj się już teraz!

Więcej informacji nt. szkolenia tutaj.

Szkolenie organizowane jest w ramach zadania "Karpackie inicjatywy lokalne" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

pasek z logotypami 2022

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wydaje czasopismo pt. „Karpacki Przegląd Społeczno-Kulturalny” - periodyk związany z tematyką Karpat.


W czasopiśmie poruszane są tematy dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, gospodarki, rozwoju i turystyki. Dodatkowo poruszane są konkretne i aktualne tematy, które mają na celu informować odbiorców czasopisma o tym, co się aktualnie dzieje się w Karpatach. Czasopismo  zawiera także analizy konkretnych działań podejmowanych w Karpatach. Ważnym elementem są również wywiady z decydentami, osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań i innymi działającymi w celu rozwoju obszarów górskich. Prezentowane są także dobre praktyki krajowe i zagraniczne związane ze współdziałaniem biznesu i organizacji pozarządowych w kierunku wspólnych prac na rzecz rozwoju Karpat. Czasopismo służy również do rozpowszechniania informacji o realizowanych działaniach, prowadzonych badaniach czy analizach przez Stowarzyszenie.

Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane umieszczaniem swoich artykułów/materiałów związanych z tematyką czasopisma do zgłaszania tych treści, które mogą zostać w nim umieszczone.

W celu zgłoszenia swoich materiałów prosimy o kontakt pod nr: 17 850 01 83 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszystkie numery czasopisma dostępne są tutaj

 

KPSK

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service