II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO

Największe wydarzenie dla organizacji pozarządowych w Polsce odbędzie się w Kielcach!

Już w czerwcu odbędą II Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.

Drugą edycję targów NGO-EXPO zaplanowano na 29-30 czerwca. Tak jak w zeszłym roku, wielkie święto społeczników odbędzie się w Targi Kielce S.A.

Wszystkie informacje o rejestracji gości i wystawców, a także aktualności dostępne są na stronie: https://targingo.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

342236339 3425745581046434 394285918800690694 n

 

Wyłonienie wykonawcy - programy edukacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie i emisja 2 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego wpłynęła następująca oferta:

1.  Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Kopisto 6 - na kwotę 25 000,00 PLN brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, Ul. Kopisto 6.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

wfosigw

Zapytanie ofertowe na wykonanie i emisję 2 programów edukacyjnych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania „Skarby podkarpackiej przyrody” rekomendowanego do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie i emisja 2 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej do 30 listopada 2023 r.

 

Termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2023 r. godz. 10:00.

 

Zapraszamy do złożenia oferty!

 

wfosigw

Karpackie inicjatywy lokalne - wyniki oceny formalnej (aktualizacja)

W związku z zakończonym naborem w ramach projektu "Karpackie inicjatywy lokalne" w 2023 roku, informujemy iż zakończona została ocena formalna. 

Lista wniosków z wynikiem oceny formalnej znajduje się tutaj

 

pasek z logotypami 2022

Karpackie inicjatywy lokalne - wyniki oceny formalnej

W związku z zakończonym naborem w ramach projektu "Karpackie inicjatywy lokalne" w 2023 roku, informujemy iż zakończona została ocena formalna. 

Lista wniosków z wynikiem oceny formalnej znajduje się tutaj

 

pasek z logotypami 2022

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service