Wyłonienie wykonawcy - programy edukacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie i emisja 3 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego wpłynęła następująca oferta:

1.  Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Kopisto 6 - na kwotę 45 000,00 PLN brutto.

 

Za najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym uznana została oferta złożona przez Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, Ul. Kopisto 6.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

 

Zadanie „Skarby podkarpackiej przyrody” realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logotyp 01

 

Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" partycypuje w projekcie „Winnym szlakiem. Podróż po lepszy smak” Województwa Podkarpackiego, które realizuje go  w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2022”.

Okres realizacji:
01.11.2022 – 15.12.2022

Cel projektu:
Celem projektu jest realizacja zadań mających na celu wzrost zdolności gruzińskich winiarzy do tworzenia nowych miejsc pracy.

Opis projektu:
Projekt ma się przyczynić do pomocy i wsparcia Gruzji w obrębie wsparcia wdrażania polityk promujących zrównoważoną turystykę, która umożliwia tworzenie miejsc pracy oraz promocję lokalnych produktów i dziedzictwa przyrodniczego. Projekt skupia się w znacznym stopniu na dokształcaniu i wdrażaniu dobrych praktyk w kierunku upraw biodynamicznych, szkoleń z zakresu ochrony roślin preparatami bio, co w znacznym stopniu wpłynie na jakość uzyskiwanych plonów, a także będzie miało przełożenie na środowisko. Poprzez cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, wizyty studyjne, materiały szkoleniowe, zbudowanie strony internetowej oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Projekt zakłada stworzenie podmiotom gruzińskim biorącym udział w projekcie nowe szanse na rozwój nie tylko własnych produktów winiarskich, ale również rozwój prowadzonej działalności enoturystycznej.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało osiem szkoleń temtycznych, które dedykowane były zarówno dla gruzińskich jak również polskich winiarzy. Wiedza przekazywana podczas szkoleń ma się przyczyniać do podnoszenia kompetencji i wiedzy winniarzy.

Nowy (47) numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego

W tym numerze:

Martyna lew
Historia uniwersytetów ludowych w województwie podkarpackim do 1989 rokuprzegld
Jacek Stachiewicz
Coś tu u nas musi być, co ludzi ściąga. rozmowa z beatą woroniec – prezeską zarządu stowarzyszenia uniwersytet ludowy rzemiosła artystycznego w woli sękowej
Anna Latusek
Strażnicy ciemnego nieba
Adam Szary
Inwazja obcych w bieszczadach
Andrzej Potocki
Sar mange pharo, kaj tut mar nane. romowie w karpatach
Dr hab. Grażyną Stojak, prof. UR 
Cerkiew w łopience (owczarach) – sanktuarium, które żyje, choć miało zgasnąć
Iga Cichoń
Bojkowski cieśla – boski budowniczy zbigniew maj parki konne
dr hab.Lucyna Witek
Rynek wina organicznego – perspektywa producenta i konsumenta
Jozef Jurčišin
Jozef i L`ubica talarovič z dziecięcej organizacji fenix:
Zadowolenie z udanej realizacji projektów jest najważniejsze
Adrian Spuła
Fotografia jako talizman, czyli po co nam archiwa społeczne?
Lidia Widak
Działalność karpackiego uniwersytetu ludowego

Pobierz Karpacki Przegląd Społeczno - Kulturaln

Zapytanie ofertowe na wykonanie i emisję 3 programów edukacyjnych

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją zadania „Skarby podkarpackiej przyrody” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie wykonanie i emisja 3 programów edukacyjnych dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego.

Celem programów jest przedstawienie najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ochrony różnorodności biologicznej. W programach przedstawione zostaną procesy przywracania naturalnych ekosystemów na terenach dawniej intensywnie użytkowanych oraz działania podejmowane w celu zachowania unikatowych gatunków flory i fauny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.08.2023 r., z zastrzeżeniem że
a. program edukacyjny „Wielki powrót przyrody” – do 31.12.2022 r.
b. programy edukacyjne „Piękne i zagrożone” i „Ptasie osobliwości” - do 31.08.2023 r.

 

Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2022 r. godz. 10:00.

 

logotyp 01

Rozpoczynamy realizację modelu "POWER dla nowych możliwości"

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpgMiło nam poinformować, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” wdraża model wsparcia „POWER dla nowych możliwości” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do udziału w projekcie zapraszamy obywateli Ukrainy powyżej 18 r. ż. przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r.

W ramach modelu przewidziano wsparcie w postaci:

  • nauki języka polskiego,
  • przybliżenia niuansów polskiego systemu opieki zdrowotnej,
  • przekazania wiedzy o tym, jak znaleźć legalną pracę,
  • przybliżenia zasad funkcjonowania placówek, przedszkoli i szkół polskich.

Ponadto zapewniamy: wsparcie asystenta międzykulturowego, doradcy zawodowego, psychologa, doradcy prawnego oraz zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi oraz wyżywienie w czasie trwania zajęć.

 

Biuro wdrażania modelu „POWER dla nowych możliwości”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018

Poczta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

logo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”

Adres

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
Biuro czynne: 
poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

Znajdź nas

fb yt

 

Income Tax Planning

    View Service